ชื่อ - นามสกุล :นายอัษฎา ยอดศิริ
ตำแหน่ง :ท้องถิ่นอำเภอ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร